H1

레스토랑 비교표

【スマホ】注意書き

scroll horizontal to see the data table below

コンテンツ
  좌석 아침식사 런치 가격 디너 가격 개인실 대절파티 바다가 아름답다 접대

全올데이 다이닝

SATSUKI
(全올데이 다이닝)
126 JPY 2,700- JPY 5,000- 1 -

일본 요리

센바즈루
(일본 요리)
112   JPY 3,000- JPY 7,500- 4
(Sazanka)
     
잇신
(초밥)
12   JPY 3,333- JPY 5,000-      
사잔카
(가이세키 요리)
12   JPY 10,000- JPY 10,000- 4    

철판구이

게야키
(철판구이)
24   JPY 6,000- JPY 13,000-      
스카이살롱 게야키
(철판구이)
40   6,000~ 13,000~ 2  

중국 요리

다이칸엔
(중국 요리)
113   JPY 1,800- JPY 6,000- 4    

카페/바

T더 라운지
(라운지)
92   JPY 600- JPY 600-        
베이 코트 카페
(펜트하우스 라운지)
60   JPY 1,000- JPY 1,000-      

파티 공간

GUN-SHIP
(파티 공간)
60   JPY 5,000- JPY 5,000- 4    
Tokio
(파티 공간)
60   JPY 6,000- JPY 6,000- 3    

Patisserie

Patisserie SATSUKI       Cake
JPY 450-
       
*需另外加收税和10%的服务费
【全・幕張韓】宿泊予約フォーム
예약

예약

도착

출발

객실

성인